Februarie 2018

Die Parlement van Suid-Afrika het ’n mosie goedgekeur om die eiendomsregklousule van die Grondwet te hersien om onteiening van grond sonder vergoeding in aanmerking te neem.

Similar Posts