6 Desember 2018

Die Nasionale Vergadering het ’n Ad Hoc-komitee gestig kragtens Reël 253 om wetgewing in te stel en in te dien wat artikel 25 van die Grondwet wysig.

Similar Posts