April 2022

’n ANC ekonomiese beleidsdokument is gepubliseer wat nuwe voorstelle bevat oor grondhervorming, insluitend die skepping van ’n Landbou-ontwikkelingsagentskap wat die taak opgelê is om beleid en prosesse te skep wat grondskenkings aan swart boere fasiliteer, en die skep van aansporingsmeganismes – soos om SEB-herkenning moontlik te maak – vir boere wat grond skenk of ondersteuning aan swart boere bied. Verder, sal die agentskap ’n Grondhervormingsfonds (wat deur die Landbank gehuisves sal word) bestuur, die vordering van grondtransaksies aanteken en moniteer en oor vennote vir swart boere adviseer.

Similar Posts